Krawężniki:

Nagrobki
Nasze wyroby są produktami najwyższej jakości wykonywanymi ze szczególną precyzją i starannością.
Zastosowanie w budownictwie drogowym gwarantuje wysoką wytrzymałość na uderzenia. Najważniejszą zaletą krawężników granitowych w odróżnieniu od betonowych jest fakt, że w przypadku uderzenia (np. najechania kołami ciężarówki) krawężnik nie pęka na całej grubości, lecz co najwyżej kruszy się. Daje to gwarancję trwałej izolacji wilgociowej podbudowy drogi, a tym samym przedłuża jej trwałość. Ta cecha właściwie wymusza stosowanie właśnie krawężników granitowych w budowlach inżynieryjnych (mosty, wiadukty, przeprawy itp.), w których szczelność nawierzchni odgrywa zasadniczą rolę w trwałości konstrukcji. Zwiększa się stale grono inwestorów stosujących krawężniki granitowe do zabudowy normalnych dróg, ze względu na: całkowitą mrozoodporność, niską nasiąkliwość, odporność na uderzenia.